| Innovatief experiment duurzaam stortbeheer

 

Per jaar produceren we in Nederland ongeveer 60 miljoen ton afval. Verreweg het meeste van dit afval kunnen we recyclen of op een andere manier nuttig toepassen. Van de 60 miljoen ton blijft hierdoor minder dan twee miljoen ton afval over. Dit afval belandt op een stortplaats.

 

Op deze stortplaats blijft het afval – zorgvuldig ingepakt – voor altijd liggen. Dit ingepakte afval vraagt eeuwigdurende controle en onderhoud om te voorkomen dat de omgeving verontreinigd raakt.

 

Dit is de aanleiding voor de afvalbranche, de provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te onderzoeken of een andere en betere werkwijze bestaat. Gezamenlijk is het programma introductie duurzaam stortbeheer (iDS) vormgegeven. Centraal staat de vraag of het mogelijk is verontreiniging binnen de stortplaats onschadelijk te maken. Dat is belangrijk voor ons en voor toekomstige generaties, die we niet willen belasten met ons afval.

 

Op 1 juli 2016 is het tien jaar durende experiment duurzaam stortbeheer officieel van start gegaan.

 

Hieronder kunt u de animatie over het experiment Duurzaam Stortbeheer bekijken.


 20-06-2016 | Groen licht voor pilots duurzaam stortbeheer

20 juni 2016

Op 1 juli 2016 gaat het tien jaar durende experiment duurzaam stortbeheer officieel van start. Met de publicatie van het Koninklijk Besluit door de rijksoverheid deze maand, ...
Lees meer >>

06-10-2015 | Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend door rijksoverheid, provincies en branche

6 oktober 2015

Na jaren van zorgvuldige voorbereiding door vele partijen, kan het innovatieve experiment duurzaam stortbeheer starten. Hiervoor hebben rijksoverheid, provincies en branche...
Lees meer >>