| Aanvullend internationaal onderzoek binnen project duurzaam stortbeheer

05-04-2021

De pilots van het experiment ‘introductie Duurzaam Stortbeheer’ (iDS) trekken internationaal de aandacht. De Universiteit van Southampton in Groot-Brittannië voert op pilotlocatie Kragge in Bergen op Zoom een onderzoek uit dat gegevens oplevert over de weerstand in het afvalpakket bij het onttrekken van water en lucht. Op basis van de resultaten kunnen uitspraken worden gedaan over het vochtgehalte. Het onderzoek heeft een doorlooptijd van drie jaar, maar vanwege de coronamaatregelen is de planning bijgesteld. Het Verenigd Koninkrijk heeft 1,3 miljoen pond ter beschikking gesteld voor de uitvoer van het onderzoek.

 

Unieke kans

De drie iDS-pilots zijn uniek in de wereld. Binnen iDS wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling en de afbraak in het afvalpakket. Hierdoor is inmiddels al veel kennis ontsloten. De onderzoekers van de Universiteit in Southampton borduren met hun onderzoek hierop voort. Het onderzoek van Southampton levert waardevolle aanvullende informatie op voor zowel de onderzoekers zelf als voor het project iDS. Het kunnen voortborduren op de reeds ontsloten kennis is voor de onderzoekers van Southampton van grote waarde. Een soortgelijk onderzoek op een andere locatie zou veel meer geld hebben gekost zijn geweest, omdat de onderzoekers dan veel minder informatie tot hun beschikking zouden hebben. De samenwerking en stapeling van kennis zijn voor het Verenigd Koninkrijk doorslaggevend geweest om subsidie te verlenen.


Tracer-tests

Het onderzoek dat Southampton uitvoert, richt zich op het meten van de weerstand in het afvalpakket. Hiervoor zijn filters schuin in het afvalpakket geplaatst. Dit is een unieke methode, die nog niet eerder is gebruikt. Door het uitvoeren van deze zogeheten ‘tracer-tests’ worden onafhankelijke waarden over de weerstand in het afvalpakket opgehaald. Via een model, dat is gemaakt door de TU Delft, kunnen met deze gegevens betrouwbare uitspraken worden gedaan over het toekomstige verloop van de afbraak in het afvalpakket. Dit is belangrijk, want daarmee kan worden geanticipeerd op het behalen van de ETW (emissietoetswaarden). Indien het model voorspelt dat er te veel vervuiling aanwezig blijft voor het behalen van de ETW, kunnen tijdig extra maatregelen worden genomen.| Meer nieuws

07-11-2023 | Storten nodig in een circulaire economie

Het storten van afval zal blijvend een functie hebben in onze samenleving. Ook de komende decennia ontstaat afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden. Dat bergen we veilig en netj...
Lees meer >>

19-10-2022 | Werkbezoek gedeputeerde Noord-Brabant aan pilotlocatie in Bergen op Zoom

Begin september bracht Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie, Circulaire Economie en Milieu van de provincie Noord-Brabant, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat...
Lees meer >>

18-05-2022 | Onderzoek Duurzaam Stortbeheer verloopt voortvarend

Sinds 2017 werken rijksoverheid, provincies, stortplaatsbeheerders en wetenschappers samen aan een innovatief experiment naar Duurzaam Stortbeheer. Op drie pilotlocaties in Nederland vin...
Lees meer >>

05-04-2021 | Aanvullend internationaal onderzoek binnen project duurzaam stortbeheer

De pilots van het experiment ‘introductie Duurzaam Stortbeheer’ (iDS) trekken internationaal de aandacht. De Universiteit van Southampton in Groot-Brittannië voert op pilotlocatie Kragge in Berg...
Lees meer >>

16-12-2020 | Tussenevaluatie experiment duurzaam stortbeheer opgestart

Op 1 juli 2016 is het tien jaar durende experiment naar het duurzaam beheren van stortlocaties officieel gestart. Pilots op drie locaties moeten duidelijk maken of het mogelijk is de verontreini...
Lees meer >>

20-12-2018 | Nieuwe locaties beschikbaar voor duurzaam stortbeheer

Recent is wederom aan een aantal stortlocaties uitstel verleend voor het aanbrengen van een bovenafdichting. Volgens de regelgeving zijn stortplaatsen verplicht om dertig jaar na de aanleg van d...
Lees meer >>

01-06-2017 | Stortplaatsen niet inpakken, maar verduurzamen

Een stortplaats verduurzamen om het traditionele inpakken en eeuwige nazorg te slim af te zijn. Dat is de inzet van het eind mei gestarte experiment op drie stortplaatsen. De proeftuin stelt aan...
Lees meer >>

23-05-2017 | Officiële kick-off uniek experiment duurzaam stortbeheer

Op stortplaats Braambergen in Almere gaf gedeputeerde Ad Meijer van de provincie Flevoland op maandag 22 mei het startschot voor het experiment naar het duurzaam beheren van stortplaatsen. De af...
Lees meer >>

20-06-2016 | Groen licht voor pilots duurzaam stortbeheer

Op 1 juli 2016 gaat het tien jaar durende experiment duurzaam stortbeheer officieel van start. Met de publicatie van het Koninklijk Besluit door de rijksoverheid deze maand, hebben de exploitant...
Lees meer >>

06-10-2015 | Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend door rijksoverheid, provincies en branche

Na jaren van zorgvuldige voorbereiding door vele partijen, kan het innovatieve experiment duurzaam stortbeheer starten. Hiervoor hebben rijksoverheid, provincies en branche vanmiddag in Den Haag...
Lees meer >>