| Regelgeving

Het Stortbesluit bodembescherming is van toepassing op de operationele stortplaatsen. Voor iDS is aanpassing nodig van dat besluit. Met de Crisis- en herstelwet (CHW) heeft de regering het besluit aangepast voor de locaties waar het onderzoek plaatsvindt. Voor inwerkingtreding van deze wijziging is een koninklijk besluit nodig. Het kabinet heeft dit besluit in voorjaar 2016 genomen.

 

Hieronder vindt u de publicaties met betrekking tot beleid en regelgeving van iDS.

Iedere publicatie is afzonderlijk te downloaden en beschikbaar als PDF.

 


Downloads