| Nieuwe locaties beschikbaar voor duurzaam stortbeheer

Publicatie: 20-12-2018

Recent is wederom aan een aantal stortlocaties uitstel verleend voor het aanbrengen van een bovenafdichting. Volgens de regelgeving zijn stortplaatsen verplicht om dertig jaar na de aanleg van de onderafdichting een bovenafdichting aan te leggen. Stortplaatsen die in beginsel geschikt zijn voor duurzaam stortbeheer, kunnen in afwachting van de resultaten van de pilots naar duurzaam stortbeheer uitstel hiervoor krijgen. Op basis van een aantal criteria krijgt een stortplaats dan de kwalificatie Potentieel Duurzaam Stortbeheer-locatie (PDS-locatie). Dit is met de Ministeriële Regeling die begin december is gepubliceerd, geregeld voor de locaties Bovenveld in Hardenberg, Sortiva in Alkmaar en een uitbreiding van De Sluiner in Voorst. In een eerdere Ministeriële Regeling zijn reeds tien locaties aangewezen als PDS-locatie.


De pilots op twee locaties van Afvalzorg (Braambergen en Wieringermeer) en een locatie van Attero (Kragge II) verlopen goed. Op de locaties Braambergen en Wieringermeer wordt met beluchting gewerkt. Op Kragge wordt vanwege een andere samenstelling van het afvalpakket op dit moment alleen gespoeld. In een later stadium wordt hier ook met beluchting gewerkt.| Meer nieuws

05-04-2021 | Aanvullend internationaal onderzoek binnen project duurzaam stortbeheer

De pilots van het experiment ‘introductie Duurzaam Stortbeheer’ (iDS) trekken internationaal de aandacht. De Universiteit van Southampton in Groot-Brittannië voert op pilotlocatie Kragge in Berg...
Lees meer >>

16-12-2020 | Tussenevaluatie experiment duurzaam stortbeheer opgestart

Op 1 juli 2016 is het tien jaar durende experiment naar het duurzaam beheren van stortlocaties officieel gestart. Pilots op drie locaties moeten duidelijk maken of het mogelijk is de verontreini...
Lees meer >>

20-12-2018 | Nieuwe locaties beschikbaar voor duurzaam stortbeheer

Recent is wederom aan een aantal stortlocaties uitstel verleend voor het aanbrengen van een bovenafdichting. Volgens de regelgeving zijn stortplaatsen verplicht om dertig jaar na de aanleg van d...
Lees meer >>

01-06-2017 | Stortplaatsen niet inpakken, maar verduurzamen

Een stortplaats verduurzamen om het traditionele inpakken en eeuwige nazorg te slim af te zijn. Dat is de inzet van het eind mei gestarte experiment op drie stortplaatsen. De proeftuin stelt aan...
Lees meer >>

23-05-2017 | Officiële kick-off uniek experiment duurzaam stortbeheer

Op stortplaats Braambergen in Almere gaf gedeputeerde Ad Meijer van de provincie Flevoland op maandag 22 mei het startschot voor het experiment naar het duurzaam beheren van stortplaatsen. De af...
Lees meer >>

20-06-2016 | Groen licht voor pilots duurzaam stortbeheer

Op 1 juli 2016 gaat het tien jaar durende experiment duurzaam stortbeheer officieel van start. Met de publicatie van het Koninklijk Besluit door de rijksoverheid deze maand, hebben de exploitant...
Lees meer >>

06-10-2015 | Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend door rijksoverheid, provincies en branche

Na jaren van zorgvuldige voorbereiding door vele partijen, kan het innovatieve experiment duurzaam stortbeheer starten. Hiervoor hebben rijksoverheid, provincies en branche vanmiddag in Den Haag...
Lees meer >>