| Stortplaatsen niet inpakken, maar verduurzamen

01-06-2017

Een stortplaats verduurzamen om het traditionele inpakken en eeuwige nazorg te slim af te zijn. Dat is de inzet van het eind mei gestarte experiment op drie stortplaatsen. De proeftuin stelt aanzienlijke kostenbesparingen, nieuwe bestemmingen voor stortlocaties en een kansrijke exporttechnologie in het vooruitzicht.


Timo Heimovaara is een gelukkige wetenschapper. Een mooiere proeftuin had de hoogleraar geo-engineering aan de TU Delft zich niet kunnen wensen. “Het is bijna nooit mogelijk om op zo’n praktijkschaal wetenschappelijk onderzoek te doen. Nu krijg ik meteen drie van zulke onderzoeksobjecten.” De komende tien jaar mogen Heimovaara en zijn wetenschappelijke staf zich over een uniek experiment buigen. Op drie stortplaatsen worden innovatieve technieken uitgeprobeerd om de locaties te verduurzamen.

 

De beluchtingsinstallatie op stortplaats Braambergen in Almere (foto: Feenstra fotografie)

 

Felgroene beluchtingsinstallatie
Tegen de groene helling van stortplaats Braambergen in Almere prijkt één van de proeftechnieken: een hagelnieuwe, felgroene beluchtingsinstallatie. De twee andere stortplaatsen in de proef zijn Wieringermeer in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon en De Kragge in Bergen op Zoom. “We krijgen straks een fundamenteel inzicht in de processen binnenin het afvalpakket”, zegt Heimovaara eind mei tijdens de officiële aftrap van de proef in het introductieprogramma Duurzaam Stortbeheer (iDS). “Een stortplaats bevat een mix van afvalstromen. De inhoud is complex en heterogeen van samenstelling. In het lab hebben we alleen op kleine, relatief homogene stromen onderzoek kunnen doen.”

 

Lees hier het volledige artikel van Pieter van den Brand ©

 

Relevante documenten:

Stortplaatsen niet inpakken maar verduurzamen| Meer nieuws

19-10-2022 | Werkbezoek gedeputeerde Noord-Brabant aan pilotlocatie in Bergen op Zoom

Begin september bracht Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie, Circulaire Economie en Milieu van de provincie Noord-Brabant, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat...
Lees meer >>

18-05-2022 | Onderzoek Duurzaam Stortbeheer verloopt voortvarend

Sinds 2017 werken rijksoverheid, provincies, stortplaatsbeheerders en wetenschappers samen aan een innovatief experiment naar Duurzaam Stortbeheer. Op drie pilotlocaties in Nederland vin...
Lees meer >>

05-04-2021 | Aanvullend internationaal onderzoek binnen project duurzaam stortbeheer

De pilots van het experiment ‘introductie Duurzaam Stortbeheer’ (iDS) trekken internationaal de aandacht. De Universiteit van Southampton in Groot-Brittannië voert op pilotlocatie Kragge in Berg...
Lees meer >>

16-12-2020 | Tussenevaluatie experiment duurzaam stortbeheer opgestart

Op 1 juli 2016 is het tien jaar durende experiment naar het duurzaam beheren van stortlocaties officieel gestart. Pilots op drie locaties moeten duidelijk maken of het mogelijk is de verontreini...
Lees meer >>

20-12-2018 | Nieuwe locaties beschikbaar voor duurzaam stortbeheer

Recent is wederom aan een aantal stortlocaties uitstel verleend voor het aanbrengen van een bovenafdichting. Volgens de regelgeving zijn stortplaatsen verplicht om dertig jaar na de aanleg van d...
Lees meer >>

01-06-2017 | Stortplaatsen niet inpakken, maar verduurzamen

Een stortplaats verduurzamen om het traditionele inpakken en eeuwige nazorg te slim af te zijn. Dat is de inzet van het eind mei gestarte experiment op drie stortplaatsen. De proeftuin stelt aan...
Lees meer >>

23-05-2017 | Officiële kick-off uniek experiment duurzaam stortbeheer

Op stortplaats Braambergen in Almere gaf gedeputeerde Ad Meijer van de provincie Flevoland op maandag 22 mei het startschot voor het experiment naar het duurzaam beheren van stortplaatsen. De af...
Lees meer >>

20-06-2016 | Groen licht voor pilots duurzaam stortbeheer

Op 1 juli 2016 gaat het tien jaar durende experiment duurzaam stortbeheer officieel van start. Met de publicatie van het Koninklijk Besluit door de rijksoverheid deze maand, hebben de exploitant...
Lees meer >>

06-10-2015 | Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend door rijksoverheid, provincies en branche

Na jaren van zorgvuldige voorbereiding door vele partijen, kan het innovatieve experiment duurzaam stortbeheer starten. Hiervoor hebben rijksoverheid, provincies en branche vanmiddag in Den Haag...
Lees meer >>