| Tussenevaluatie experiment duurzaam stortbeheer opgestart

16-12-2020

Op 1 juli 2016 is het tien jaar durende experiment naar het duurzaam beheren van stortlocaties officieel gestart. Pilots op drie locaties moeten duidelijk maken of het mogelijk is de verontreiniging binnen een stortplaats versneld onschadelijk te maken, waardoor volledig inpakken en eeuwige controle niet meer nodig zijn. Komend jaar verschijnt een tussenevaluatie. Bekeken wordt of het experiment kans van slagen heeft.

 

Het programma introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS) is van rijk, provincies en stortplaatsexploitanten gezamenlijk. Het verduurzamen van het stortbeheer is belangrijk voor ons en voor toekomstige generaties, die we niet willen belasten met ons afval en de nazorg daarvan. Bij duurzaam stortbeheer wordt, nadat de stortplaats volledig is gevuld, geen bovenafdichting aangebracht. Aan het ‘stortlichaam’ worden achtereenvolgens water (infiltratie) en lucht (beluchting) toegevoegd. Dit zet biologische afbraakprocessen in gang, die de verontreinigende stoffen in stortplaatsen afbreken en het afval stabiliseren. Emissies nemen geleidelijk af en daarmee de noodzaak van blijvende controle (nazorg). Duurzaam stortbeheer levert naast voordelen voor het milieu ook een kostenbesparing op. Als het experiment slaagt, wordt duurzaam stortbeheer landelijk beleid.


De tussenevaluatie moet duidelijk maken of we op de goede weg zijn om het beoogde doel te halen. Gekeken wordt naar fysisch-chemische veranderingen en welke invloed de getroffen maatregelen daarop hebben gehad. Daarnaast wordt beoordeeld of de uitvoering van de pilots geen ernstige bedreigingen voor het milieu opleveren. De tussenevaluatie maakt ook bekend of het experiment binnen de gestelde termijn van 10 jaar kan worden afgerond. Een onafhankelijke onderzoeksbureau voert de tussenevaluatie uit en levert eind 2021 een rapportage op. Deze rapportage wordt daarna aangeboden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.| Meer nieuws

07-11-2023 | Storten nodig in een circulaire economie

Het storten van afval zal blijvend een functie hebben in onze samenleving. Ook de komende decennia ontstaat afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden. Dat bergen we veilig en netj...
Lees meer >>

19-10-2022 | Werkbezoek gedeputeerde Noord-Brabant aan pilotlocatie in Bergen op Zoom

Begin september bracht Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie, Circulaire Economie en Milieu van de provincie Noord-Brabant, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat...
Lees meer >>

18-05-2022 | Onderzoek Duurzaam Stortbeheer verloopt voortvarend

Sinds 2017 werken rijksoverheid, provincies, stortplaatsbeheerders en wetenschappers samen aan een innovatief experiment naar Duurzaam Stortbeheer. Op drie pilotlocaties in Nederland vin...
Lees meer >>

05-04-2021 | Aanvullend internationaal onderzoek binnen project duurzaam stortbeheer

De pilots van het experiment ‘introductie Duurzaam Stortbeheer’ (iDS) trekken internationaal de aandacht. De Universiteit van Southampton in Groot-Brittannië voert op pilotlocatie Kragge in Berg...
Lees meer >>

16-12-2020 | Tussenevaluatie experiment duurzaam stortbeheer opgestart

Op 1 juli 2016 is het tien jaar durende experiment naar het duurzaam beheren van stortlocaties officieel gestart. Pilots op drie locaties moeten duidelijk maken of het mogelijk is de verontreini...
Lees meer >>

20-12-2018 | Nieuwe locaties beschikbaar voor duurzaam stortbeheer

Recent is wederom aan een aantal stortlocaties uitstel verleend voor het aanbrengen van een bovenafdichting. Volgens de regelgeving zijn stortplaatsen verplicht om dertig jaar na de aanleg van d...
Lees meer >>

01-06-2017 | Stortplaatsen niet inpakken, maar verduurzamen

Een stortplaats verduurzamen om het traditionele inpakken en eeuwige nazorg te slim af te zijn. Dat is de inzet van het eind mei gestarte experiment op drie stortplaatsen. De proeftuin stelt aan...
Lees meer >>

23-05-2017 | Officiële kick-off uniek experiment duurzaam stortbeheer

Op stortplaats Braambergen in Almere gaf gedeputeerde Ad Meijer van de provincie Flevoland op maandag 22 mei het startschot voor het experiment naar het duurzaam beheren van stortplaatsen. De af...
Lees meer >>

20-06-2016 | Groen licht voor pilots duurzaam stortbeheer

Op 1 juli 2016 gaat het tien jaar durende experiment duurzaam stortbeheer officieel van start. Met de publicatie van het Koninklijk Besluit door de rijksoverheid deze maand, hebben de exploitant...
Lees meer >>

06-10-2015 | Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend door rijksoverheid, provincies en branche

Na jaren van zorgvuldige voorbereiding door vele partijen, kan het innovatieve experiment duurzaam stortbeheer starten. Hiervoor hebben rijksoverheid, provincies en branche vanmiddag in Den Haag...
Lees meer >>