| Innovatief experiment duurzaam stortbeheer

 

Per jaar produceren we in Nederland ongeveer 60 miljoen ton afval. Verreweg het meeste van dit afval kunnen we recyclen of op een andere manier nuttig toepassen. Van de 60 miljoen ton blijft hierdoor minder dan twee miljoen ton afval over. Dit afval belandt op een stortplaats. Op deze stortplaats blijft het afval – zorgvuldig ingepakt en continu gemonitord – voor altijd liggen. Dit ingepakte afval vraagt eeuwigdurende controle en onderhoud om te voorkomen dat de omgeving verontreinigd raakt.

 

Dit is de aanleiding voor de afvalbranche, de provincies en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te onderzoeken of een andere en meer duurzame werkwijze bestaat. Gezamenlijk is het programma introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS) vormgegeven. Centraal staat de vraag of het mogelijk is verontreiniging binnen de stortplaats onschadelijk te maken. Dat is belangrijk voor ons en voor toekomstige generaties, die we niet willen belasten met ons afval.

 

Op 1 juli 2016 is het tien jaar durende experiment Duurzaam Stortbeheer officieel gestart. In 2021 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden.

 

Hieronder kunt u de animatie over het experiment Duurzaam Stortbeheer bekijken.