| Waar vindt iDS plaats

 

Het onderzoek vindt plaats in de provincies Noord-Brabant (Bergen op Zoom, stortplaats Kragge II), Noord-Holland (Hollands Kroon, stortplaats Wieringermeer) en Flevoland (Almere, stortplaats Braambergen). Op deze stortplaatsen voeren de betrokken bedrijven duurzaam stortbeheer uit.


 

De locaties waar het experiment plaatsvindt zijn uitgebreid onderzocht. Ze zijn alle voorzien van een goed functionerende onderafdichting, zodat geen risico op verontreiniging van het grondwater bestaat.

 

Duurzaam stortbeheer vindt plaats in stortvakken – dit zijn afgebakende delen van de stortplaats – waar niet meer wordt gestort. Deze stortvakken worden voorzien van een afdeklaag, waardoor geen sprake is van geuroverlast. Onderzoek toont aan dat de kans op broeikasgassen door het vrijkomen van stortgassen gering is.

 

marker groen

Pilotlocaties

De drie stortplaatsen waar in bepaalde stortvakken het demonstratieproject van het experiment duurzaam stortbeheer wordt uitgevoerd. Deze drie stortplaatsen zijn tevens PDS-locaties.

marker blauw

PDS-locaties

Potentieel Duurzaam Stortbeheer (PDS)-locaties zijn stortplaatsen die bij een succesvol verloop van het experiment in aanmerking komen voor duurzaam stortbeheer. Zij krijgen (indien nodig) gedurende de looptijd van het experiment uitstel voor het aanbrengen van een bovenafdichting.

 

Waar zijn de locaties?

Introductie Duurzaam Stortbeheer Introductie Duurzaam Stortbeheer